Heim

Velkommen til skytterrenn 2022.

Påskeaften 16. april.


 • Kl 12.00 Skirenn for barn fra 0 til 12 år.
 • Kl 13.00 Skytterrenn for junior 13-15 år.
 • Kl 14.00 Skytterrenn for herrer og damer fra 16 år.
 • Påmelding fra kl 11.00
 • Kl 21.30 Premieutdeling.


Skytterrenn


Etter 2 år med korona er gode muligheter for skirenn i år!.

Pokalskyting

Sølvpokal:

Søndag 29.5.2022

Tinnpokal:

Søndag 25.9.2022

Markabygdas ryddedag


onsdag 11. mai

Sagatun grendehus.


Et rimelig lokale til de trivelige sammenkomstene.Sted: Sagatun Grendahus


Sakliste:

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive.
 • Sak 3: Årsmelding.
 • Sak 4: Regnskap.
 • Sak 5: Fastsettelse av kontingent.
 • Sak 6: Vedta budsjett for neste år.
 • Sak 7: Valg.
 • Sak 8: Avsetting midler
 • Sak 9: Vedta ny lovnorm for idrettslag


Forslag til andre saker må være styret i hende innen møtestart.


Vi avslutter møtet med enkel kveldsmat.


Med vennlig hilsen

 • Styret